Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

4686 355e
Reposted fromrawriot rawriot viaaleksandramaria aleksandramaria
marzenabuwaj
końce się czuje. wszystkimi opuszkami serca. wtedy tłuką się rozmowy, a cisza jest bardziej milcząca niż kiedykolwiek wcześniej. pęka bliskość. w końcu kruszą się sny. marzenia i plany. bo przewróconych kostek domina nie da się już zawrócić. i choć jeszcze nie potrafię przestać się bać jutra, to zaczynam uświadamiać sobie, że te moje wszystkie dotychczasowe jutra były ze sztucznym słońcem. bez ciepła
— Magda Wojciechowska

June 19 2017

marzenabuwaj
marzenabuwaj
1935 7176 500
Reposted fromhormeza hormeza viaslowostwor slowostwor
marzenabuwaj
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaslowostwor slowostwor
marzenabuwaj
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaslowostwor slowostwor
marzenabuwaj
marzenabuwaj
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutoflove outoflove
marzenabuwaj
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaoutoflove outoflove

June 16 2017

marzenabuwaj
marzenabuwaj
9990 982b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutoflove outoflove
marzenabuwaj
A może "za późno" w ogóle nie istnieje, może jest tylko "późno", a późno jest o wiele lepsze niż "nigdy"?
— Bernhard Schlink
Reposted fromcorvax corvax viaoutoflove outoflove
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
marzenabuwaj
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viarefuge refuge
marzenabuwaj
6262 9d62 500
Reposted fromsarazation sarazation viarefuge refuge
0477 c624 500

t. sokolovskaya

marzenabuwaj
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viarefuge refuge
marzenabuwaj
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viarefuge refuge
3066 85aa
Reposted fromtosiaa tosiaa viarefuge refuge
marzenabuwaj
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarefuge refuge
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl